ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

10 มิ.ย. 2556 0 1,624

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ไม่เข้าใจในส่วนใด สามารถพูดคุยหรือ..

^