เชิญชวน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "นายกองค์การสภานักเรียน นักศึกษา


ขอเชิญชวนพี่น้องชาว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร 

นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การสภานักเรียน นักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้งหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร
ปลูกจิตสำนึก  ฝึกให้รู้หน้าที่  ยึดหลักตามวิถีประชาธิปไตย

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^