ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557


วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
กิจกรรมเสริม 
1. กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรวันแม่ (นักเรียน นักศึกษา ทุกคน) 
2. กิจกรรมการประกวดบทความพูดจากใจ ในหัวข้อ “แม่คือผู้ให้” (ประเภทเดี่ยว) 
3. กิจกรรมการประกวดบทความ ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “My belove mother” (ประเภทเดี่ยว) 
(ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.บัวไร เหล็กกลาง ห้องปฏิบัติการคอม 3 โทร 089-6272020
***นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันที่หอประชุม เวลา 09.00 น.
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^