ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

เปิดรับสมัครผู้จบ ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช ได้แก่ สาขา

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างแอร์

และระดับปวส. สาขา

 • เทคนิคยานยนต์
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • การบัญชี
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • ช่างแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 045-210446
Inbox แฟนเพจวิทยาลัยฯ m.me/RakthaiSirindhorn
LINE Officials: @rdw2206d

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^