ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

เปิดรับสมัครผู้จบ ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช ได้แก่ สาขา

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


และระดับปวส. สาขา

 • เทคนิคยานยนต์
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


ค่าบำรุงการศึกษา

 • ปวช. ทุกสาขา
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,100 บาท
 • ปวส.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด พยาบาล 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,500 บาท​
 • ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท 
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด พยาบาล 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,000 บาท

มีทุนเรียนฟรีแต่ยากจน และมีกยศ.ให้กู้ยืม

สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร 045-210446 และเว็บไซต์ rts.rakthai.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^