สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2562 ขยายไปจนถึง 6 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และนำส่งได้ที่วิทยาลัยฯ หรือส่งด้วยตนเองที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-317242-6 ต่อ 514 (กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^