ประกาศ ระเบียบการแต่งกาย กำหนดการซ้อมและเดินทางไปรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมและรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ซ้อมรับ ==> ซ้อมรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 
ซึ่งวันที่ 26 มีนาคม เวลา 09.30 น.  ตรวจเครื่องแต่งกาย นักศึกษาต้องแต่งกายให้ครบและถูกระเบียบตามประกาศ
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

..........................
เดินทาง ==> รถบัส วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 
เช็คชื่อ เวลา 18.00 น.
ล้อหมุน เวลา 22.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

..........................
วันรับจริง ==> รับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. (รอบบ่าย)
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง จ.นครราชสีมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^