แจ้งกำหนดการขอสอบย้อนหลัง สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ


แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษาทุกคน

ฝ่ายวิชาการ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการติดต่อขอสอบย้อนหลัง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ

ตามที่ฝ่ายวิชาการจัดสอบเมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ให้มาติดต่อขอสอบย้อนหลังกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ ได้ 2 รอบดังนี้ครับ

รอบที่ 1  วันที่ 12 – 17  พฤศจิกายน  2563
รอบที่ 2  วันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน  2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ฝ่ายวิชาการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^