โครงการทัศนศึกษา จ.ชัยภูมิ+ร้อยเอ็ด 5-7 ธ.ค. 56

^